Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAturcara Forum Perdana Majlis Ilmu

​​​ATURCARA
FORUM PERDANA MAJLIS ILMU 2018
RABU, 20 RABIULAWAL 1440H / 28 NOVEMBER 2018M
PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA


​7.30 pagi​:    Ahli Jawatankuasa hadir
​8.00 pagi​:    Para Jemputan hadir
​8.30 pagi​:    Ketibaan Pembesar-Pembesar Negara dan Jemputan Khas
​9.00 pagi
​:    Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni
     Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di
     Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam berserta Kerabat Diraja

:    Bacaan Surah Al-Fatihah
 
:    Sembah Alu-Aluan Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan
     Ekonomi (Fiskal), selaku Pengerusi ​Jawatankuasa Forum Perdana Majlis Ilmu 2018

:    Sesi Forum Perdana

     Tajuk Forum: ”Sektor Pertanian: Survivabiliti Bangsa dan Negara”

:    Bacaan Doa Selamat

:    Santap / Jamuan ringan

:    Sesi bergambar ramai dengan Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja Forum Perdana dan Panel-Panel Forum Perdana Majlis Ilmu 2018

:    Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang
     Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana
     Menteri berserta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis